PRISER

Salær beregnes med utgangspunkt i medgått tid. Timeberegningen skal være basert på effektiv og nødvendig tidsbruk. Imidlertid vil oppdragets art, dets verdi og det resultat som er oppnådd ha betydning i vurderingen.

Du kan også få hjelp til tilrettelegging, annonsering i avis og på nett, prisforhandlinger m.v.
Be om pristilbud.

Timeprisen varierer mellom kr. 800–1100 per time. Første telefonsamtale/konsultasjon er uten kostnad. Det vil påløpe 25 % merverdiavgift på salæret. I forbindelse med saken kan det i tillegg til salær, påløpe offentlige avgifter, rettsgebyrer og utlegg.

I mange tilfeller har klienten krav på rettshjelpdekning gjennom sitt forsikringsselskap eller fri rettshjelp gjennom Fylkesmannen. Vi undersøker muligheten for å søke slik rettshjelpdekning.

For hvert enkelt oppdrag av en viss varighet får klienten tilsendt en såkalt oppdragsbekreftelse som gir en beskrivelse av det enkelte oppdrag. I denne gis det også et estimat over hvor mye salær som vil påløpe i saken.

Uforpliktende førstekontakt
Ta kontakt ved e-post eller telefon, helt uforpliktende. Du vil da kunne få legge fram saken din og hva du søker hjelp til. Kostnadene begynner ikke å løpe før det er avtalt hva oppdraget skal gå ut på.