Advokat Elisabeth Bjøre er udannet jurist fra UIO i 1997 med spesialfag ekspropriasjon og bygningsrett. Hun har etter endt jusstudier bl.a. arbeidet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Justis og Byggesak, med hovedvekt på plan- og bygningsrett samt forvaltningsrett. Hun har bred erfaring fra kommunal sektor med bl.a. plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, kontraktsrett, forskriftsarbeider, samt div. juridiske utredninger innenfor kommunal forvaltning. Hun har arbeidet som advokatfullmektig og fikk sin advokatbevilling i 2007. Hun har tatt tilleggsutdannelse innenfor energi- og vassdragsjuss hos UIO i 2000. Hun har i tillegg styreverv i ulike bedrifter.