Ny reguleringsplan på Norehammeren, Norefjell

12.03.2010: Svar til hytteeierforeningen, veier og parkering

Kart med oversikt over tomter med 150 m2 store tomter med klausul i område C og D:
Plott Norehammeren område C, 04-03-2010
Plott Norehammeren område D, 04-03-2010
Her har vi lagt i sirkel på 45 m på tomter på 150 m2 som har klausul om minst 45 m fra senter egen hytte til senter nabohytter. Dette viser klarere i hvilken retning en kan planlegge flere bygg og evt. tilleggsareal hvis en ikke på egen hånd tar opp spørsmålet om å se bort fra klausulen med sin aktuelle nabo.
 
Vi håper dette kan være til hjelp for de av dere som planlegger flere bygg og/eller tilleggsareal.

PLANFORUM PÅ NOREHAMMEREN
06012010 Referat fra møtet 10122009

PLANARBEIDET PÅ NOREHAMMEREN
Informasjonsbrev til hytteiere 06012010

Oversiktskart Planområder Norefjell med grunnkart og reguleringsplaner
(Format A0 – Målestokk 2000) 05012010

Plott Norehammeren A (Format A3- Mål 2500) 05012010

Plott Norehammeren Brennkollen (Format A3- Mål 2500) 05012010

Plott Norehammeren C (Format A3- Mål 2000) 05012010

Plott Norehammeren D (Format A3- Mål 3000) 05012010

 

Forslag til ny reguleringsplan for område A Hammeren er til annen gangs behandling
i Krødsherad kommune. Planen ser du ved å trykke her:
Forslag til plandokument
Oversikt tomter
Plott Norehammeren

Område B, C og D:
Referat fra informasjonsmøte

Vi er nå i gang med område B Brennkollen. Forslag til fortettingstomter, skiløypetraseer,
turstier osv får du ved å trykke her:
Brennkollen

Møte i Planforum for Norehammeren 18/11-09
Referat