FAGOMRÅDER

• Fast eiendoms rettsforhold
• Forhandlingsbistand
• Kontraktsrett
• Forvaltningsrett
• Plan- og bygningsrett
• Jordskifterett
• Vassdragsrett
• Styrearbeid
• Ekspropriasjonsrett