EIENDOMSMEGLING
Skal du selge eiendom? Selg trygt og rimelig med advokat som megler.

Alle oppdrag håndteres som megleroppdrag etter eiendomsmeglingsloven. Er det av interesse, kan det ordnes med eierskifteforsikring.

SE EIENDOMMER SOM ER TIL SALGS NÅ

Timebasert meglerhonorar
Prisene på meglertjenester baseres på timepris. Timebruken kan variere noe ut fra type eiendom, oppdragets kompleksitet og hva som inngår.
Dersom megleroppdraget er begrenset til kontrakt og oppgjør (oppgjørsoppdrag) vil mitt vederlag ligge på rundt kr. 10.000 inkl. mva. Tillegg for eksterne kostnader til gebyrer, forsikring etc. Be om tilbud.

EIENDOMSUTVIKLING
Advokat Elisabeth Bjøre tilbyr bistand innenfor eiendomsutvikling, fra oppstart av planarbeidet fram til reguleringsplan er vedtatt, tomter ferdig fradelt og klargjort for salg.
Bistand kan også gis i salgsprosessen både når det gjelder tomter og hytter/hus.